THUISFRONT

JE BENT NIET ALLEEN.

Thuis kan het moeilijk zijn om te gaan met de verandering bij je partner als deze mentaal knakt, aanpassingen maken, gevoelens die geen ruimte lijken te hebben, schaamte.

Direct contact

HERKEN SIGNALEN

– Niet lekker in je vel zitten over langer periode
– Verdrietig of down voelen over langere periode
– Verward voelen of verminderd concentratievermogen
– Overmatige angsten of zorgen, of extreme schuldgevoelens
– Extreme stemmingswisselingen  hoogte- en dieptepunten
– Sociale terugtrekking bijvoorbeeld vrienden en activiteiten
– Vermijding van bepaalde situaties, geluiden, gevoel.
– Aanzienlijke vermoeidheid, weinig energie of slaapproblemen
– Onthechting van de werkelijkheid (wanen), paranoia of hallucinaties
– Onvermogen om te gaan met dagelijkse problemen of stress
– Moeite om situaties en mensen te begrijpen en ermee om te gaan
– Problemen met alcohol- of drugsgebruik
 -Grote veranderingen in eetgewoonten
– Veranderingen in seks drive
– Overmatige woede, vijandigheid of geweld
– Gedachtes aan Zelfmoord

HULPLIJNEN DEFENSIE

JE HERKENT BIJ JEZELF OF JE PARTNER SIGNALEN… WAT NU?

Het is oké om dan hulp te vragen, misschien gaat het tegen je gevoel in en wil je het in eerste instantie zelf oplossen, doe dat ook maar niet alleen, praat erover met een buddy die je vertrouwd bijvoorbeeld en anders maak gebruik van de onderstaande hulpinstanties binnen defensie, maak een afspraak bij de arts, BMW-er of GV-er, een berichtje sturen naar ons mag uiteraard ook altijd.

GEESTELIJKE VERZORGING

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Het vormingscentrum Landgoed Beukbergen geeft groepen de mogelijkheid tot bezinning.

088 950 22 50Bezoek website

VETERANENLOKET

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijg je via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. Dat is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.

088 334 00 00Bezoek website

BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK

De bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn in dienst van Defensie. Zij vormen een vangnet van onafhankelijke, professionele en betrokken dienstverlening, hulp en zorg. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Een partner in een uitzendgebied zit en er dringend contact nodig is;
  • Een Defensiemedewerker een probleem heeft met een collega of leidinggevende en er zelf niet uitkomt;
  • Het werk problemen veroorzaakt in de relatie van een Defensiemedewerker;
  • Defensiemedewerkers de draad moeilijk op kunnen pakken na een uitzending;
  • Defensiemedewerkers lichamelijke, psychische of andere klachten hebben door het werk.
088 950 50 10Bezoek website

GEZONDHEIDSCENTRA DEFENSIE

De gezondheidscentra van Defensie zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. Het kan zijn dat een gezondheidscentrum een dag(deel) is gesloten. U kunt dit altijd navragen bij het gezondheidscentrum.

Avond en weekenddienst

In de avond, nacht en weekend belt u voor spoed met uw lokale huisartsenpost.  Neem de volgende werkdag contact op met uw gezondheidscentrum en geef door dat u bij een civiele arts bent geweest. Zo blijft uw medisch dossier compleet.

Bezoek website

EVEN PRATEN?

WE ZIJN ER VOOR JOU ALS MILITAIR, MAAR OOK VOOR THUIS

Je kunt met ons anoniem in contact komen via de contact button of stuur een direct message naar @knakmoment op Instagram.

Neem contact op!

GEWOON EVEN PRATEN?

Een moment dat het even niet gaat zoals je bedacht had, of het leven geeft je simpel een trap in je ballen, de meeste van die momenten verwerken we ook prima, reflecteren we op en maken waar nodig aanpassingen of laten het gewoon zijn.

Direct contact

CONTACT

070 318 81 88
info@knakmoment.nl
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag

©2024 KNAK moment
Disclaimer: Deze site is particulier tot stand gekomen in samenspraak met defensie, maar is geen onderdeel van defensie.