GEKNAKT BETEKENT NIET
DAT JE GEBROKEN BENT.

Hier komt binnenkort de Knakmoment pagina van de politie.

(oud-)politiemedewerkers

Sociaal Loket Politie

SLP 24/7 | +31 88 161 1240

Als je een (hulp)vraag hebt en je weet niet waar je moet zijn, dan kan het Sociaal Loket in contact brengen met de juist hulpaanbieder. Het Sociaal Loket is open op werkdagen van 7:30 tot 17:30 uur. Buiten kantoortijden is voor acute vragen die niet kunnen wachten een Bedrijfsmaatschappelijk werker beschikbaar.

Meer weten?

Kijk dan op: politie.nl

DIRECTE NOOD?

BEL ALTIJD 112

Denk je aan zelfmoord? Bel geheel anoniem 113.

Hulpdiensten | 112Zelfmoordpreventie | 113

GEWOON EVEN PRATEN?

Soms loopt het leven anders dan je had verwacht, of krijg je te maken met onverwachte uitdagingen. Het kan helpen om erover te praten. We zijn hier om te luisteren, simpelweg gewoon even je verhaal kwijt kunnen kan al opluchten.

CONTACT

info@knakmoment.nl

©2024 KNAK moment
Disclaimer: Deze site is particulier tot stand gekomen in samenspraak met defensie en de politie, maar is geen onderdeel van defensie of de politie.